Софтуер

Софтуерът на  GPS control

Всички необходими функции за всички необходими справки

Проверен и одобрен от потребителите в над 130 страни

Софтуерът на  GPS control

Всички необходими функции за всички необходими справки

Проверен и одобрен от потребителите в над 130 страни

Един уеб базиран сървър следи всичко

Той е независима система за дистанционно наблюдение, контрол, управление и анализи движението и работата на транспортни средства. В основата на технологията са GPS навигацията и преноса на данни през GSM мрежата. А приложният софтуер Ви дава възможност да видите събраните данни по най-удобния за Вас начин. И да ги използвате за максимално ефективна работа.

Един уеб базиран сървър следи всичко

Той е независима система за дистанционно наблюдение, контрол, управление и анализи движението и работата на транспортни средства. В основата на технологията са GPS навигацията и преноса на данни през GSM мрежата. А приложният софтуер Ви дава възможност да видите събраните данни по най-удобния за Вас начин. И да ги използвате за максимално ефективна работа.

Системата на GPS control събира необходимите данни.

Всички данни, които Ви трябват. Тя обезпечава максимален контрол върху състоянието на автомобила, включвайки местонахождението му, маршрутите на движение, графиците на движение, превишаването на предварително зададените скорости, условията за превоз на товарите, събитията на борда и … Софтуерът знае всичко и Ви го предоставя.

Данните решават всичко.

С GPS control виждате автомобилите върху картите в реално време. Системата изобразява текущи състояния от промяна на датчиците в отварящ се прозорец на монитора, а може да изпраща тази информация по електронната поща или SMS. Събития като кражби на гориво и отклонение от зададените маршрути са с висок приоритет и алармените съобщения се генерират мигновено.

Софтуерът на GPS control е направен да работи за Вас

 Системата разполага с готови шаблони за детайлни отчети по 13 различни признака, като най-важните са разход на гориво за изминатия маршрут, разход на гориво за мото час, зареждане с гориво, кражби на гориво, престои, работа на място и др.

Какво точно искате да знаете?

Различните отчети позволяват по-обобщен и по-детайлен поглед върху интересуващата Ви информация. Справките дават достъп до конфигурираните данни в системата, до историята на движението на отделните МПС (например – общ пробег на МПС за период; престой-движение/история на движението на едно или група МПС; превишения на зададена скорост; ниво на гориво в резервоара)

Системата на GPS control събира необходимите данни.

Всички данни, които Ви трябват. Тя обезпечава максимален контрол върху състоянието на автомобила, включвайки местонахождението му, маршрутите на движение, графиците на движение, превишаването на предварително зададените скорости, условията за превоз на товарите, събитията на борда и … Софтуерът знае всичко и Ви го предоставя.

Данните решават всичко.

С GPS control виждате автомобилите върху картите в реално време. Системата изобразява текущи състояния от промяна на датчиците в отварящ се прозорец на монитора, а може да изпраща тази информация по електронната поща или SMS. Събития като кражби на гориво и отклонение от зададените маршрути са с висок приоритет и алармените съобщения се генерират мигновено.

Софтуерът на GPS control е направен да работи за Вас

 Системата разполага с готови шаблони за детайлни отчети по 13 различни признака, като най-важните са разход на гориво за изминатия маршрут, разход на гориво за мото час, зареждане с гориво, кражби на гориво, престои, работа на място и др.

Какво точно искате да знаете?

Различните отчети позволяват по-обобщен и по-детайлен поглед върху интересуващата Ви информация. Справките дават достъп до конфигурираните данни в системата, до историята на движението на отделните МПС (например – общ пробег на МПС за период; престой-движение/история на движението на едно или група МПС; превишения на зададена скорост; ниво на гориво в резервоара)

Създаване на нов потребител

Как да използваме меню инструменти

Дистанционно сваляне на данни от тахографа на вашият автомобил

Създаване на нов потребител

Как да използваме меню инструменти

Дистанционно сваляне на данни от тахографа на вашият автомобил

Свържете се с нас

С използването на тази услуга вие се съгласявате със съхранението и използването на личните ви данни от сайта