GPS Control в селскостопанската техника

Селскостопанска техника

GPS control на  селскостопанска техника

Машините са на полето, а Вие виждате всичко

Дистанционни измервания, данни и справки

 

   Вашият автопарк обработва земята и се движи по нея в различни посоки? А как следите
накъде точно? И отколко доколко? С GPS Control можете да определяте предварително работната
площ на земеделските земи. И да направите най-лесната навигация за всички желани зони и
маршрути. Можете да изчислите разстоянието между различните обекти и времето за пътуване
между тях. И непрекъснато да наблюдавате как се спазва планираното.

   Докато селскостопанската Ви техника работи на полето, Вие виждате всичко. Например
– нивото на горивото във всеки един момент. Както и начина му на изразходване, и доколко той е
най-ефективния. GPS Control събира данни и Ви ги предоставя в реално време. Специализираният
софтуер изготвя необходимите справки. Имате възможности за отпечатване на полеви карти. И за
двустранна комуникация с водача, за да контролирате и него

Свържете се с нас

С използването на тази услуга вие се съгласявате със съхранението и използването на личните ви данни от сайта