0878 66 70 12

Мониторинг и контрол

  
  

                                                       
GPS Control e система за управление на автомобилния парк. Виждате местонахождението на автомобилите, контролирате разходите и получавате подробни данни от превозните средства.С GPS Control държите нещата под  контрол.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА         ГОРИВО

GPS Control идентифицира неефективното потребление на гориво в борбата с покачващите се цени на горивата. Решението за проследяване чрез GPS Control ще ви даде представа за дейността на вашите автомобили.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ- НОСТТА

Чрез интуитивен интерфейс можете да видите бързо и директно местоположението и посоката на движение на всяко превозно средство. Вие ще знаете, къде се намират вашите превозни средства по всяко време.

 ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕ  НА КЛИЕНТИТЕ

За нас е важно не само да са щастливи нашите клиенти но да са щастливи и вашите клиенти. GPS Control ви предоставя инструменти, необходими за подобряване обслужването на вашите клиенти.

 

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД

С GPS Контрол, вие ще знаете точно кога вашите водачи започват работният ден, къде се намират в всеки един момент, колко спирания са направили, и по кое време са завършили работният си ден.

                             ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛА НАД ВАШИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ДНЕС
 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ GPS CONTROL

Изборът на система за проследяване на важни активи може да се окаже трудна задача, но с наша помощ и знания можете да изберете устройство, което пасва перфектно на вашите нужди. Независимо дали работите на строителната площадка, управлявате автопарк от превозни средства, или искате да защитим ценните ви активи, когато сте далеч, ние ви предлагаме разнообразие от продукти, с които ще ви помогнем да постигнете ефективност и икономия на средства, както и да получите спокойствието от което се нуждаете.​​​​.